top of page
lovebookcredit.jpg

כוחו של סיפור

סיפור הוא המקום בו הרוח והחומר נפגשים.
רצף של אירועים אקראיים מתלכדים בכוח המחשבה,

הדמיון והיצירה לסיפור שיש בו לכידות, הקשרים

של סיבה ותוצאה וזרימה של עבר, הווה ועתיד.


אני קוראת סיפורים, מפענחת סיפורים, נותנת להם קשרי משמעות מרפאים ויוצרת סיפורים מפוסלים בחומר.
אני משתמשת בחוש השמיעה על מנת להקשיב, 

בכוח המחשבה על מנת להסביר ולפענח, בידיים על מנת

לבנות צורות חדשות, ובחוש הראייה על מנת לראות,

גם את הדברים הנסתרים.

בחדר הסדנאות אני פורמת סיפורים קיימים ובמלאכת מחשבת מנסה לרקום בחוטים עדינים משמעות חדשה ומרפאת. אני מעודדת לזרוק או למחזר ספורים ישנים שאינם רלוונטיים עוד, וליצור בכוח התודעה סיפורים שיש בהם תקווה ועתיד…

 
 
 

בסטודיו אני מתנסה בתהליך האלכימי המופלא שבו חימר, צובענים, אבקות וזכוכית יוצרים כלי או פסל שאיכויותיו גדולות מסכום החומרים שיצרו אותו. האלכימיה הזו משולה לתהליכים נפשיים עמוקים שאדם עובר במהלך חייו. ובעיקר, אני היוצרת, המחזאית, המלהקת של סיפורי חיי.

 
 
IMG_2837.jpg
bookss.png
bottom of page